Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно  тези условия, преди да ползвате този сайт. Ако ползвате този сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този сайт! Sezonbg.com си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между "СезонБГ от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн sezonbg.com и поддомейните, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "СезонБГ".

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците  sezonbg.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 Условия за използване на сайта на sezonbg.com

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че sezonbg.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Ако в следствие  използването на този Сайт или материали от него се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация,то Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

  Задължения на потребителя при поръчка

Предвид ползването на Сайта на sezonbg.com, Потребителят се съгласява:

- да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма

- да внася при нужда промени в  данните си - с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, sezonbg.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Kонфиденциална политика на sezonbg.com

sezonbg.com изрично уведомява Потребителите, че предоставените от тях лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

sezonbg.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 Представяни стоки и услуги на сайта

В страницата на всяка стока представена в сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. sezonbg.com не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.. Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. СезонБГ допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

 Закупуване на стока и/или услуга, представена в sezonbg.com

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от sezonbg.com. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на сайта варианти.

По всяко време преди завършването на поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на сайта потребителят влиза в договорни отношения с sezonbg.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия.